Radiometr referencyjny MUV 2.4 WR z sensorem DVGW i/lub ÓNORM
 
Urządzenie MUV2.4WR do pomiaru UV, w połączeniu z sensorami, jest przeznaczone jako jednostka pomiarowa służąca jako punkt odniesienia zgodnie z DVGW W294 i/lub ÓNORM M5873. Urządzenie jest nastawione na przeglądy systemów UV używanych w dezynfekcji wody pitnej. W tym celu, sensor referencyjny jest umieszczany w okienku pomiarowym zamiast wykłego czujnika. Zamknięta, wytrzymała obudowa z metalu ochrania urządzenie przed zagrożeniami zewnętrznymi i zapewnia poziom ochrony IP65. System jest zasilany bateriami ładowalnymi i jest posiada dwudzielny ekran LCD. Ponadto system dysponuje automatyczną zaminą zakresu pomiaru. Kontrola odbywa się za pomocą tylko 3 przycisków. Zwykłe zasilanie ścienne może być użyte do ładowania baterii i zasilania urządzenia. Istnieje możliwość podłączenia drukarki lub komputera. Urządzenie pomiarowe dostarczane jest w obudowie transportowej.
 
Oddanie do użytkowania
Po podłączeniu sensora, włącz urządzenie poprzez krótkie naciśnięcie czerwonego przycisku. Przytrzymania czerwonego przycisku przez dłuższą chwile spowoduje jego wyłączenie. Po włączeniu MUV, wyświetli się numer wersji oprogramowania, zanim urządzenie przejdzie do trybu pomiaru. Pierwsza linia wyświetlacza pokazuje sensor, który jest podłączony (np. "DVGW 40", "ÓNORM M5873-1" lub podobny). Druga linia wskazuje aktualnie zmierzoną wartość promieniowania UV. Jeżeli żaden sensor nie jest podłączony lub sensor, który nie należy do urządzenia MUV, zostanie pokazana wiadomość "invalid sensor" ("nieważny sensor"). W celu oszczędzania baterii, urządzenie zapewnia opcję kontroli, która powoduje odcięcie jednostki po 10 minutach jeżeli żaden przycisk nie jest użyty. Funkcja ta może być dezaktywowana w przypadku dłuższych pomiarów lub innych zastosowań (patrz opis menu).

Po otwarciu klapy skrzynki rozdzielczej, zasilanie może być podłączone poprzez oznaczoną wtyczkę. Klapa może być łatwo otwarta poprzez lekkie naciśnięcie zawiasu od tyłu. Kiedy baterie są prawie wyczerpane, wyświetlacz pokazuje migającą, na przemian z informacjami sensora, wiadomość "Iow bat".
 
Pomiar
Wyświetlacz zawsze wskazuje aktualne wartości promieniowania UV, mierzone przez sensor w W/m2 . Podana moc odnosi się do odpowiednich protokołów DVGW/ÓNORM i nie jest identyczna z aktualną, fizyczną wartością promieniowania. W całym zakresie pomiarowym od 0 do 2000 W/m2 natępuje automatyczne przełączenie do aktualnie optymalnego zakresu pomiaru. Funkcja histerezy z opóźnieniem czasowym zapobiega ciągłemu przełączaniu pomiędzy zakresami pomiarowymi jeżeli wartości promieniowania są zbliżone do wartości progowych.

Przy złych warunkach świetlnych, podświetlenie wyświetlacza może być wyłączone/włączone za pomocą niebieskiego przycisku "LIGHT". Aby przedłużyć żywotność baterii, podświetlenie wyświetlacza jest automatycznie wyłączane po 1 minucie. Jeżeli podświetlenie jest używane często, zalecamy podłączenie zasilania.

Ostatnia zmierzona wartość może być zachowana poprzez wciśnięcie żółtego przycisku. Wyświetlacz wskazuje wstedy migający "hołd". Ponowne wciśnięcie żółtego przycisku lub wyłączenie urządzenia spowoduje zapisanie lub usunięcie zachowanej wartości.

Od wersji oprogramowania 03 (pokazane na wyświetlaczu po włączeniu) do obecnych, istnieje możliwość przejścia na kalibrację średnio-ciśnieniową. Jak zwykle , urządzenie rozpoczyna pracę z wewnętrzną kalibracją dla światła monochromatycznego nisko-ciśnieniowej lampy. Aby zmienić na średnio-ciśnieniową, należy nacisnąć krótko czerwony przycisk. W otwartym menu można wybrać specjalną opcję.

Opcje menu pojawiają się w drugiej linii wyświetlacza i mogą być wybierane za pomocą żółtego przycisku (przewijanie w górę) i niebieskiego przycisku ( przewijanie w dół).

Obecnie dostępne są 3 opcje:
typ lampy (wybór LP lub MP)
ciągły (blokowanie automatycznego przełączania)
przerywanie (powrót do pomiarów)
W przypadku opcji "lamp type", za pomocą czerwonego przycisku można wybrać pomiędzy LP - nisko-ciśnieniowa, a MP - średnio - ciśnieniowa. Jeżeli wybrany został moduł MP wyświetlany jest "mp" w drugiej linii, przed wyświetlaną wartością pomiaru. Urządzenie powraca do wewnętrznie przechowywanych wartości kalibracyjnych dla lamp średnio- ciśnieniowych.
 
Wyjście danych pomiarowych
Dla wyjścia zmierzonych wartości, zapewniony jest zarówno interfejs analogowy jak i cyfrowy. Wyjście analogowe jest zaprojektowane jako napięcie wyjściowe 0.1 do 4.1 V na zakres pomiarowy (0,1 V = 0 W/m2 , 4.1 V = 2/20/200/2000W/m2). Dla podłączenia drukarek y-t lub innych urządzeń dostępny jest specjalny adapter. Wyjście cyfrowe jest zaprojektowane jako dwukierunkowy interfejs RS232. Komunikacja z PC jest możliwa poprzez standardowe oprogramowanie, tj. "Hyperlink", które jest częścią systemu operacyjnego Microsoft. Po wysłaniu znaku ASCII - "U", urządzenie pomiarowe zwraca wysyłany znak, a następnie wysyła aktualną wartość natężenia UV, znak spacji, jednostkę pomiarową i kończący średnik.

Oprócz specjalnego kabla do komputera, dostępne jest również oprogramowanie do transmisji i analizy kwerendy mierzonych wartości. Szczegóły można znaleźć w powiązanej dokumentacji.
 
Kalibracja i certyfikacja
Radiometr jest przeznaczony do sprawdzenia kalibracji sensorów UV zainstalowanych w systemach uzdatniania wody, zgodnie z protokołami DVGW W 294 lub ÓNORM M5873. Można używać tego samego urządzenia dla różnie skalibrowanych sensorów. Prosimy o zamawianie zawsze sprzętu MUV wraz z wymaganymi sensorami. Aby zmienić sensor, MUV powinien zostać wyłączony. Po ponownym włączeniu, urządzenie automatycznie wykryje poszczególny sensor, który jest aktualnie podłączony i przydzieli odpowiednią wartość kalibracji. Do kalibracji/re-kalibracji dostępne jest specjalne oprogramowanie, które pozwala na dokonywanie regulacji bez żadnych dodatkowych narzędzi. Na życzenie, oprogramowanie jest bezpłatne dla autoryzowanych laboratoriów kalibracyjnych. Kalibracja radiometrów powinna być sprawdzana regularnie po 12 miesiącach zgodnie z protokołem DVGW W294 lub ÓNORM M5873. W tym celu sprzęt musi być przesłany do naszej firmy wraz z wszystkimi sensorami.
 
 
 
Nasze produkty
Żarniki UV
TUV
TUV-N
UVI
UVI U
UVN
UVX
 
Produkty do sterylizacji wody
TLSV 23
TRS 32
TRS 45
 
Urzadzenia do pomiaru promieniowania UV
MONITORY
Monitor DUV 12.1
Monitor UVT 16
SENSORY
Przegląd sensorów
Dodatkowe kable dla sensorów
SUV 13.5 A2 C
SUV 13
SWV 13
SUV 19 360
SUV 32
SUV 20.1 A1 Y
Moduł sensora SUV M5
Radiometr MUV 2.4 WR
UV Scan
UV-Meter
 
Systemy UV
ACM
UVA PRINT
Utwardzanie UV
UVACUBE 400
UVACUBE 2000
UVAHAND 100
UVAHAND 250
UVASPOT
 
Inne produkty
Balast elektroniczny
Centrum mocy 350 (DS-C 350)
Karta balastowa
Karta procesora
Karta zasilania
Zasilanie elektroniki cyfrowej
 
 
 
Formularz zamówienia
Data sheet - formularz
 
 
 
Szybki kontakt
tel.: +48 33 85 85 401
fax: +48 33 85 85 401

tel. kom.: +48 601 539 385
e-mail: biuro@lampy-uv.eu
 
 
 
Żarniki UV     |     IR   |     Produkty do sterylizacji wody     |     Produkty do sterylizacji powietrza     |     Pomiar promieniowania UV     |     Systemy UV     |     Inne produkty
WWW Design 2012 - 2023. This page was created by Lukasz Staniek. Projektowanie stron i pozycjonowanie - Spider Design.
All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzezone.